Strona Główna > O programie > Sieć Alumnów Europejskiego Korpusu Solidarności

SIEĆ ALUMNÓW

działaj razem z byłymi uczestnikami Europejskiego Korpusu Solidarności

Zgodnie z założeniami  Europejskiego Korpus Solidarności, Polska Narodowa Agencja powołała Sieć Alumnów  działającą na rzecz promocji programu oraz upowszechniania dobrych praktyk, a także przekazywania młodym ludziom wartości zaangażowania się w projekty społeczne.

Koncepcja Sieci została opracowana w oparciu o materiały wypracowane przez uczestniczki i uczestników spotkań Sieci Alumnów oraz pogłębioną analizę potrzeb i możliwości przeprowadzoną przez Narodową Agencję.

ALUMNEM-  jest każda osoba, która była uczestnikem projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności lub była wolontariuszem EVS w projektach dofinansowanych w ramach programu Erasmus+.

CELE SIECI:

  • Promocja Europejskiego Korpusu Solidarności  (z uwzględnieniem i zaangażowaniem młodych ludzi – ich potrzeb, sposobów i narzędzi komunikacji, języka)
  • Wzrost wiedzy o programie wśród młodych osób (więcej młodych Polaków zarejestrowanych w portalu EKS)
  • Wspieranie realizacji założeń Programu i jego rozwoju
  • Zwiększenie widoczności programu i jego rezultatów
Nabór do Sieci jest otwarty.  Zgłoś się już dziś wypełniając formularz zgłoszeniowy!
Regulamin Sieci i Karta Alumna

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy

Nabór do Sieci Alumnów Europejskiego Korpusu Solidarności ma charakter ciągły.

https://alumneks.webankieta.pl/

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.