Home > Młodzież > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne.
Przykładowe tematy działań, które możesz realizować.

Strona Główna > Młodzież > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne. Przykładowe tematy działań, które możesz realizować.

Projekty Solidarności to jeden z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Ten rodzaj działań umożliwia realizację projektów w Polsce na poziomie lokalnym. Jeśli więc widzisz potrzebę zmiany w otaczającym środowisku, chciałbyś rozwiązać problem swojej społeczności lub pomóc mieszkańcom dzielnicy, miasta lub regionu – Projekty Solidarności to działania dla ciebie. Chodzi ci po głowie międzypokoleniowa potańcówka z udziałem seniorów z twojej dzielnicy, organizacja festiwalu street art-u z miejskim ośrodkiem kultury lub stworzenie wspólnie z lokalnymi liderami nowej przestrzeni do spotkań w okolicy miejskiego parku? Realizacja tych działań jest możliwa w ramach Projektów Solidarności.

Wystarczy, że zbierzesz grupę pięciu osób, zastanowicie się wspólnie, czego brakuje w waszej okolicy, czego potrzebujecie, kogo jeszcze możecie zaangażować w jego realizację i złóżcie razem z partnerami wniosek. Projekty Solidarności pozwalają zmieniać lokalna rzeczywistość!

Projekty Solidarności to działania przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupę młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia. Działania te umożliwiają młodzieży aktywne włączenie się w życie społeczności, realizację swoich pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

Korzyści

polepszanie życia w otaczającej przestrzeni

realizacja pomysłów na zmiany w środowisku zamieszkania

aktywne włączenie młodzieży w życie lokalnej społeczności

współpraca młodzieży i mieszkańców

rozwiązanie lokalnych problemów przy wspólnej pracy wszystkich mieszkańców

budowa nowych, lokalnych partnerstw

zaktywizowanie młodzieży z mniejszymi szansami

diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów

podniesienie poziomu zaangażowania społecznego młodzieży

Obszary działania

Obszary działania Projektów Solidarności ograniczone są jedynie przez kryterium zasięgu – są to działania krajowe i dotyczyć powinny społeczności lokalnej. Projekt musi odnosić się do życia społeczności lokalnej, w której mają miejsce działania. Powinien wprowadzać pozytywną zmianę w społeczności, odpowiadać na potrzeby najbliższego środowiska i poprawiać jakość życia mieszkańców.

Kierunki

Projekty Solidarności umożliwiają działania tylko na poziomie krajowym. Mogą dotyczyć lokalnej społeczności, skupiają się na działaniach, które zaktywizują współpracę młodych ludzi z najbliższym otoczeniem. W swoje działania możecie włączyć młodzież z mniejszymi szansami.

Grupa inicjatywna

Jeśli chcesz zrealizować Projekt Solidarności zbierz grupę pięciu osób w przedziale wiekowym 18-30 lat. Określcie swoje cele, zastanówcie się, jak zrealizować swój projekt, kogo włączyć  te działania i czego dokładnie potrzebujecie. Zarejestrujcie się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności i wyznaczcie  swojego lidera.

Zgłoście się do organizacji, która razem z wami złoży wniosek, a w czasie realizacji projektu pomoże wam w sprawach administracyjnych i ewentualnie wesprze wasze działania. W czasie realizacji projektu możecie również liczyć na pomoc coacha, który pomoże wam na wszystkich etapach realizacji projektu.

Dofinansowanie

W ramach projektu możecie dostać pieniądze na:

·        zarządzanie projektem – 500 EUR/miesiąc,

·        wsparcie coacha (do 12 dni pracy) – maks. 74 EUR/dzień,

koszty nadzwyczajne – będą rozliczne zgodnie z kosztami rzeczywistymi.

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak złożyć wniosek?

Wnioski Projektów Solidarności dostępne są online na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/ .

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku zapoznajcie się dokładnie z zasadami formalnymi, finansowymi i założeniami Akcji – wszystkie podstawowe informacje dotyczące Projektów  Solidarności zawarte są w Przewodniku po programie Europejski Korpus Solidarności na rok 2018 (zakładka Repozytorium ).

Wniosek można zapisać i pracować nad nim przez kilka dni. Pozwala to na dokładne przemyślenie i zaplanowanie działań. Kwestie administracyjne możecie konsultować z organizacją, która wspólnie z Wami złoży wniosek.

Gdzie nasza organizacja uzyska więcej informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności?

W pierwszej kolejności proszę zapoznać się z informacjami dla organizacji dostępnymi na tej stronie w sekcji Organizacje i stronie: https://europa.eu/youth/solidarity/organisation_info_pl

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.