Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

 

Każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie Projektów Wolontariatu.

Ponadto grupy młodych ludzi zarejestrowanych w Europejskim Portalu Korpusu Solidarności mogą ubiegać się o dofinansowanie Projektu Solidarności za pośrednictwem organizacji wspierającej.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

UWAGA! Organizacje składające wnioski o dofinansowanie Projektów Solidarności nie muszą posiadać Znaku Jakości.

Termin składania wniosków 2021

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • 28 maja 2021
 • 5 października
 • Znak Jakości [ESC 50] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

Termin składania wniosków 2020

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • 5 lutego
 • 30 kwietnia – UWAGA ZMIANA TERMINU na 7 maja, g. 12.00
 • 1 października g. 12.00
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

* dla organizacji, które podpisały umowę o Partnerstwie na rzecz wolontariatu [ESC12] możliwość składania wniosku o roczny grant [ESC 13]

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

Formularze wniosków 2021

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2021 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności.

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Formularze wniosków 2020

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2020 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Formularze WebForm aplikujący będą poprawnie działały w następujących przeglądarkach:

 1. Mozilla Firefox
 2. Microsoft Edge
 3. Google Chrome

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności i corrigendum do przewodnika.

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

ARCHIWUM

Formularze wniosków 2019

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2019 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, na około 30 dni przed terminem składania wniosków.

Formularze WebForm aplikujący będą poprawnie działały w następujących przeglądarkach:

 1. Mozilla Firefox
 2. Microsoft Edge
 3. Google Chrome

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków oraz corrigendum zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Termin składania wniosków 2019

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • UWAGA ZMIANA TERMINU! 13 lutego 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • 30 kwietnia 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)*
 • UWAGA ZMIANA TERMINU! 8 października 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

* dla organizacji, które podpisały umowę o Partnerstwie na rzecz wolontariatu [ESC12] możliwość składania wniosku o roczny grant [ESC 13]

Formularze wniosków 2018

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2018 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, na około 30 dni przed terminem składania wniosków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W Europejskim Korpusie Solidarności zastosowanie ma alternatywna procedura złożenia wniosku stosowana w Programie Erasmus+.

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Termin składania wniosków 2018

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]. Projekty Partnerstwa na rzecz Wolontariatu [ESC12] + Konkurs Roczny [ESC13]

 • 16 października 2018, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

  ZAPISZ SIĘ

  DO NEWSLETTERA