Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

 

Każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie Projektów Wolontariatu.

Ponadto grupy młodych ludzi zarejestrowanych w Europejskim Portalu Korpusu Solidarności mogą ubiegać się o dofinansowanie Projektu Solidarności za pośrednictwem organizacji wspierającej.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

UWAGA! Organizacje składające wnioski o dofinansowanie Projektów Solidarności nie muszą posiadać Znaku Jakości.

Termin składania wniosków 2021

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • 28 maja 2021
 • 5 października
 • Znak Jakości [ESC 50] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

Termin składania wniosków 2020

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • 5 lutego
 • 30 kwietnia – UWAGA ZMIANA TERMINU na 7 maja, g. 12.00
 • 1 października g. 12.00
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

* dla organizacji, które podpisały umowę o Partnerstwie na rzecz wolontariatu [ESC12] możliwość składania wniosku o roczny grant [ESC 13]

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

Formularze wniosków 2021

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2021 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności.

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Formularze wniosków 2020

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2020 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Formularze WebForm aplikujący będą poprawnie działały w następujących przeglądarkach:

 1. Mozilla Firefox
 2. Microsoft Edge
 3. Google Chrome

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności i corrigendum do przewodnika.

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

ARCHIWUM

Formularze wniosków 2019

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2019 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, na około 30 dni przed terminem składania wniosków.

Formularze WebForm aplikujący będą poprawnie działały w następujących przeglądarkach:

 1. Mozilla Firefox
 2. Microsoft Edge
 3. Google Chrome

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków oraz corrigendum zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Termin składania wniosków 2019

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]

 • UWAGA ZMIANA TERMINU! 13 lutego 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • 30 kwietnia 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)*
 • UWAGA ZMIANA TERMINU! 8 października 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

* dla organizacji, które podpisały umowę o Partnerstwie na rzecz wolontariatu [ESC12] możliwość składania wniosku o roczny grant [ESC 13]

Formularze wniosków 2018

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2018 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze są dostępne na stronie Komisji Europejskiej, na około 30 dni przed terminem składania wniosków.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności

Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W Europejskim Korpusie Solidarności zastosowanie ma alternatywna procedura złożenia wniosku stosowana w Programie Erasmus+.

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Termin składania wniosków 2018

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]. Projekty Partnerstwa na rzecz Wolontariatu [ESC12] + Konkurs Roczny [ESC13]

 • 16 października 2018, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
 • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

  ZAPISZ SIĘ

  DO NEWSLETTERA

    

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.