Home > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo?
Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

Strona Główna > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo? Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

 

Projekty Solidarności są jednym z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jeśli dostrzegacie potrzebę współdziałania z mieszkańcami gminy lub dzielnicy, w której realizujecie swoje projekty bądź z seniorami z sąsiadującego domu dziennego pobytu lub przedstawicielami władz samorządowych – Projekty Solidarności otwierają możliwość takiej współpracy. Wasza organizacja może włączyć się w działania lokalne dzięki nowej inicjatywie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekty Solidarności skierowane są do przedstawicieli lokalnych społeczności, którzy chcą zmienić otaczające ich środowisko. Organizacja może włączyć się w działanie zaplanowane przez grupę minimum pięciu osób, które w otaczającym środowisku dostrzegają problem i maja pomysł, by go rozwiązać. Jako organizacja reprezentujecie tę grupę i pełnicie funkcję wspierającą – swoim doświadczeniem pomagacie mniej doświadczonym działaczom zrealizować ich projekt.

Rola organizacji w Projektach Solidarności nie sprowadza się jedynie do kwestii administracyjnych. Możecie również zainspirować ludzi do współdziałania i pokazać lokalnej społeczności, na czym polegają Projekty Solidarności. Jeśli widzicie potrzebę zmian, zaangażujcie w działania lokalnych liderów i aktywistów, uczniów szkół, a także przedstawicieli miejscowych władz – zróbcie wspólnie coś dla siebie!

Korzyści

poszerzenie obszaru działań organizacji

włączenie w działania organizacji przedstawicieli lokalnej społeczności

zdobycie nowych współpracowników

otwarcie się na problemy najbliższych społeczności

poznanie perspektywy i potrzeb mieszkańca gminy, dzielnicy, miasta

włączenie się w proces polepszania życia w otaczającej przestrzeni

realizacja pomysłów na zmiany w środowisku zamieszkania

aktywne włączenie młodzieży w życie lokalnej społeczności

współpraca młodzieży i mieszkańców

rozwiązanie lokalnych problemów przy wspólnej pracy wszystkich mieszkańców

budowa nowych, lokalnych partnerstw

zaktywizowanie młodzieży z mniejszymi szansami

diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów

podniesienie poziomu zaangażowania społecznego młodzieży

Obszary działania

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

wspieranie działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami

promowanie innych kultur i idei europejskich

działania solidarność

praca ze zwierzętami

Dofinansowanie

Dofinansowanie Projektów Solidarności w ramach programu Europejski Korpus Solidarności obejmuje trzy następujące kategorie budżetowe:

zarządzanie projektem – koszty związane z zarządzaniem projektem i wdrażaniem kolejnych etapów działań projektowych (np. przygotowania, realizacja działań, ewaluacja, kontynuacja i upowszechnianie rezultatów projektu)

koszty coachingu – koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha

koszty nadzwyczajne – koszty związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi szansami

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak organizacja wspierająca ma zarejestrować się w systemie?

1.Stwórz konto w systemie EU login

Załóż konto w systemie EU Login. Żeby to zrobić, przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN * i utwórz indywidualne hasło i login. Dzięki temu, zdobędziesz dostęp do europejskich platform, m.in. Erasmus+ and European Solidarity Corps platform

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (PYTANIA I ODPOWIEDZI) – do pobrania tutaj.

* Od 1 listopada 2016 portal EU LOGIN zastąpił wcześniej działający ECAS. Osoby, które mają założone konta w ECAS nie muszą zakładać nowego konta – wystarczy się zalogować przy użyciu adresu mailowego i hasła.

2. Zarejestruj swoją organizację w Systemie Rejestracji Organizacji

Utworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się do Systemu Rejestracji Organizacji. Tam możesz zarejestrować Twoją organizację lub odnaleźć organizację zarejestrowaną wcześniej.

Tutaj znajdziesz Przewodnik po Systemie Rejestracji Organizacji  – kliknij tutaj  
(Żeby dostać się do Przewodnika musisz być zalogowany do Twojego konta EU Login. Jeśli nie jesteś, System poprosi Cię o to.)

Jeśli Twoja organizacja uczestniczyła już w jakiś działaniach w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

22 października 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy system rejestracji organizacji – Przeczytaj komunikat Komisji o zmianach w rejestracji organizacji

  1. Dodaj dokumenty do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje:

Pobierz formularz dla podmiotu prawa publicznego (pdf)

Pobierz formularz dla podmiotu prawa prywatnego (pdf)

Pobierz formularz informacji o koncie bankowym (pdf)

  • Inne dokumenty  – pobierz wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do Rejestru Organizacji (Komunikat NA 3-2015) [PDF].

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie dołączyć w formie skanu (w formacie PDF) do systemu Rejestr Organizacji na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps .

Aby tego dokonać:

  1. Wejdź na platform Erasmus+ and European Solidarity Corps
  2. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
  3. Znajdź swoją organizację i kliknij niebieski przycisk ze strzałką w kolumnie „Details” po prawej stronie.
  4. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
  5. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji klikając przycisk „Add documents”.

Zapisz zmiany! Kliknij „Update my organisation” po wprowadzeniu zmian w celu ich zapisania.

Wypełnij wniosek

Wniosek o przyznanie Znaku Jakości (ESC52) znajduje się na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system przeniesie Cię do dostępnych formularzy wniosków.

Do złożenia wniosku niezbędne jest zarejestrowanie organizacji i uzyskanie Kodu Identyfikacyjnego Uczestnika PIC (ang. Participant Identification Code). Przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN *, aby utworzyć indywidualne hasło i login w systemie uwierzytelniającym i rozpocząć rejestrację organizacji.

2. Jak złożyć wniosek?

Wnioski Projektów Solidarności dostępne są online na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Organizacja wspierająca składa wniosek w imieniu grupy inicjatywnej (minimum 5 osób)- wszystkie podstawowe informacje dotyczące Projektów Solidarności zawarte są w Przewodniku po programie “Europejski Korpus Solidarności”

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI