Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości

ZNAK JAKOŚCI

Pierwszy krok do udziału w programie to uzyskanie Znaku Jakości.
Jak to zrobić?

Strona Główna > Organizacje > Znak Jakości

ZNAK JAKOŚCI

Pierwszy krok do udziału w programie to uzyskanie Znaku Jakości.

Jak to zrobić?

Znak Jakości jest certyfikatem przyznawanym przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności spełnia wszystkie standardy Europejskiego Korpusu Solidarności, tak aby zapewnić młodzieży wysokiej jakości projekty solidarnościowe w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności. Każda organizacja lub instytucja, która chce zaangażować się w projekty wolontariatu musi posiadać Znak Jakości. Obowiązek ten nie dotyczy organizacji, które wspierając Projekty Solidarnościowe nie muszą posiadać Znaku Jakości.

Zanim organizacja przystąpi do wypełniania wniosku o przyznanie Znaku Jakości powinna zapoznać się z Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności

Projekty Wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności lokalnych i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. Każda organizacja, która chce zaangażować się w działania wolontariatu musi posiadać Znak Jakości.

W zależności od typu działań, w jakie organizacja chce się zaangażować i roli, którą chce pełnić w Europejskim Korpusie Solidarności, może wystąpić o poniższe typy Znaku Jakości:

Organizacja wspierająca– rolą organizacji jest przede wszystkim koordynowanie całego procesu związanego z realizacją projektu wolontariatu, tj. zaczynając od złożenia wniosku o dofinansowanie, przez zarządzanie projektem, koordynowanie partnerów projektu, zapewnienie szkoleń i niezbędnego wsparcia wolontariuszom, po przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz zadbanie o rozpowszechnianie rezultatów projektu i rozliczenie finansowe. Organizacja wspierająca ma za zadanie również wsparcie wolontariusza przed wyjazdem i po jego powrocie z wolontariatu.

Organizacja goszcząca– rolą organizacji jest przede wszystkim zapewnienie pracy wolontariuszowi i zadbanie o odpowiednie warunki oraz narzędzia do jej wykonania.

Organizacja może łączyć role organizacji wspierającej i goszczącej.

Organizacja liderska (lead organisation) – otrzymując ten status organizacja zyskuje uprawnienie do samodzielnego przygotowywania i składania wniosków o dofinansowania projektów wolontariatu dla wszystkich rund konkursowych programu.

Pierwszym krokiem na drodze do uzyskania Znaku Jakości jest podjęcie przez organizację decyzji, w jakiej roli i w jakim zakresie chce zaangażować się w projekty wolontariatu. Wprowadzenie do Znaku Jakości statusu organizacji liderskiej to wyraźne rozróżnienie pomiędzy tymi organizacjami, które ubiegają się o dofinansowanie i są odpowiedzialne za jego wykorzystanie (organizacje liderskie), a tymi, które uczestniczą w działaniach jako partnerzy (organizacje partnerskie).

Jak złożyć wniosek o przyznanie Znaku Jakości

1. Zapoznaj się z Przewodnikiem po Programie

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o przyznanie Znaku Jakości. W części dotyczącej Znaku Jakości znajduje się szczegółowy opis zadań i obowiązków organizacji w zależności od typu Znaku Jakości oraz roli o jakie organizacja wnioskuje.

2. Przeczytaj nasz poradnik „Pierwsze kroki w EKS”

Pierwsze kroki w EKS. Poradnik dla organizacji, ma pomóc Twojej organizacji w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

Pobierz Poradnik Znak Jakości EKS

Poradnik został podzielony na dwie części. Część pierwsza poradnika to:

 • wyjaśnienie podstawowych terminów;
 • opis i instrukcja do systemów i platformy online do składania wniosków o Znak Jakości i fundusze;
 • praktyczne informacje dotyczące wypełniania wniosku o Znak Jakości.

Część druga poradnika to:

 • pomocne praktyki i propozycje rozwiązań dotyczące m.in.: rekrutacji, wsparcia językowego, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, organizacji pracy i zadań uczestnika, przygotowania przed wyjazdem, wsparcia procesu uczenia się, współpracy z partnerami w projekcie;
 • krótka rozmowa z ekspertką oceniającą wnioski o przyznanie Znaku Jakości EKS.
3. Stwórz konto w systemie EU login

Załóż konto w systemie EU Login. Żeby to zrobić, przejdź na stronę Komisji Europejskiej EU LOGIN * i utwórz indywidualne hasło i login. Dzięki temu, zdobędziesz dostęp do europejskich platform, m.in. Systemu Rejestracji Organizacji

Podstawowe informacje o systemie EU Login, podręcznik użytkownika oraz często zadawane pytania (PYTANIA I ODPOWIEDZI) – do pobrania tutaj.

* Od 1 listopada 2016 portal EU LOGIN zastąpił wcześniej działający ECAS. Osoby, które mają założone konta w ECAS nie muszą zakładać nowego konta – wystarczy się zalogować przy użyciu adresu mailowego i hasła.

4. Zarejestruj swoją organizację w Systemie Rejestracji Organizacji

Utworzenie loginu i hasła w systemie EU LOGIN umożliwia zalogowanie się w Systemie Rejestracji Organizacji. Tam możesz zarejestrować Twoją organizację lub odnaleźć organizację zarejestrowaną wcześniej.

Tutaj znajdziesz Przewodnik po Systemie Rejestracji Organizacji  – kliknij tutaj  
(Żeby dostać się do Przewodnika musisz być zalogowany do Twojego konta EU Login. Jeśli nie jesteś, System poprosi Cię o to.)

Jeśli Twoja organizacja uczestniczyła już w jakiś działaniach w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

22 października 2019 r. Komisja Europejska uruchomiła nowy system rejestracji organizacji – Przeczytaj komunikat Komisji o zmianach w rejestracji organizacji

5. Dodaj dokumenty do profilu organizacji

Do profilu organizacji należy załączyć niezbędną dokumentację, potwierdzającą podane przy rejestracji informacje:

Pobierz formularz dla podmiotu prawa publicznego (pdf)

Pobierz formularz dla podmiotu prawa prywatnego (pdf)

Pobierz formularz informacji o koncie bankowym (pdf)

 • Inne dokumenty  – pobierz wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do Rejestru Organizacji (Komunikat NA 3-2015) [PDF].

Pobrane formularze należy wypełnić, wydrukować i podpisać (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie dołączyć w formie skanu (w formacie PDF) do Systemu Rejestracji Organizacji .

Aby tego dokonać:

 1. Wejdź do Systemu Rejestracji Organizacji
 2. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
 3. Znajdź swoją organizację i kliknij niebieski przycisk ze strzałką w kolumnie „Details” po prawej stronie.
 4. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
 5. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji klikając przycisk „Add documents”.
 6. Zapisz zmiany! Kliknij „Update my organisation” po wprowadzeniu zmian w celu ich zapisania.
6. Wypełnij wniosek

Wniosek o przyznanie Znaku Jakości (ESC52) znajduje się w Systemie Rejestracji Organizacji. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system przeniesie Cię do dostępnych formularzy wniosków.

Wniosek wypełniany jest elektronicznie.

Organizacja wnioskuje o Znak Jakości dla siebie lub w imieniu organizacji, z którymi jest powiązana kapitałowo lub prawnie, a które stanowią podmioty zależne. W sytuacji, gdy organizacja wnioskuje również w imieniu podmiotów zależnych, bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tych podmiotów, dba o bezpieczeństwo i jakość działań przez nie oferowanych, odpowiada za proces uczenia uczestników Korpusu w organizacjach zależnych. We wniosku należy dokładnie określić, jakim typem Znaku Jakości wnioskodawca jest zainteresowany oraz opisać wszelkie aspekty związane z rolą, którą chce podjąć.

Wniosek o przyznanie Znaku Jakości trafia do odpowiedniej Narodowej Agencji lub SALTO w zależności od rodzaju działań i położenia geograficznego organizacji:

Narodowa Agencja w kraju, w którym dana organizacja posiada siedzibę, w przypadku organizacji z siedzibą w krajach uczestniczących w programie: polskie organizacje składają wniosek do Polskiej Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności. Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Południowo-Wschodniej w przypadku organizacji z siedzibą w krajach Bałkanów Zachodnich. Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu w przypadku organizacji z siedzibą w krajach Partnerstwa Wschodniego i na terytorium Federacji Rosyjskiej uznanym prze prawo międzynarodowe;

Centrum Współpracy SALTO z krajami południowego regionu Morza Śródziemnego (akredytacja nieobowiązkowa w 2014 r.) w przypadku organizacji z siedzibą w krajach południowego regionu Morza Śródziemnego;

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora audiowizualnego w przypadku krajowych władz publicznych i służb (np. Ministerstw, krajowych instytucji użyteczności publicznej itp.), ogólnoeuropejskich sieci oraz organizacje oferujących działania prowadzone przy wsparciu programów UE innych niż Korpus Solidarności Europejskiej oferujących wolontariat, staż lub możliwości zatrudnienia.

W przypadku wątpliwości gdzie złożyć wniosek prosimy o kontakt

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

7. Po złożeniu wniosku

Wniosek jest sprawdzony pod kątem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe informacje nt. kryteriów oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności w sekcji Znak Jakości.

Narodowa Agencja ma 8 tygodni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu Znaku Jakości.

8. Ważne informacje

Znak Jakości przyznawany jest na cały okres trwania Programu (2018-2020).

Znak Jakości pozostaje ważny przez cały okres realizacji projektu, w który organizacja jest zaangażowana.

Narodowa Agencja/Agencja Wykonawcza (w zależności od tego, kto przyznał Znak Jakości) mogą prowadzić okresowe kontrole, tak aby sprawdzić, czy organizacja nadal spełnia kryteria Znaku Jakości.

Profil każdej organizacji posiadającej Znak Jakości jest opublikowany w bazie organizacji. 

Po przyznaniu Znaku Jakości organizacja otrzymuje dostęp do bazy Europejskiego Korpusu Solidarności, w której organizacje mogą zamieszczać oferty wolontariatu oraz szukać uczestników projektu.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W jaki sposób zalogować się do Systemu Administracji i Wsparcia (PASS)?
 1. Wejdź na Europejski Portal Młodzieży PASS
 2. Kliknij w przycisk  “Administrator login”, który znajduje się w lewym dolnym rogu tej strony
 3. Użyj swojego konta EU Login aby zalogować się do systemu*
 4. Wybierz “European Solidarity Corps PASS” z listy proponowanych narzędzi on-line

Dodatkowe informacji i instrukcje znajdziesz w Przewodniku po systemie PASS dla organizacji

*WAŻNE! używaj adresów mailowych reprezentanta prawnego organizacji lub osoby kontaktowej podanej we wniosku o Znak Jakości /Akredytację Eramsus+.

Kiedy złożyć wniosek o Znak Jakości ?

Wnioski można składać przez cały rok, nie obowiązują tu terminy składania wniosków tak jak w przypadku wniosków o dofinansowanie.
Cały proces przynania QL zajmuje ok. 2 miesięcy, w poszczególnych przypadkach może być nieco krótszy lub się wydłużyć. Zachęcamy, aby wniosek złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, najlepiej kilka miesięcy przed terminem składania wniosków o dofinansowanie.

Kim są eksperci przyznający Znak Jakości?

Eksperci Narodowej Agencji  to doświadczeni pracownicy młodzieżowi, byli wolontariusze lub koordynatorzy Wolontariatu Europejskiego, którzy doskonale znają specyfikę Programu i funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce.

Czy wcześniejsze doświadczenie w realizacji projektów wolontariatu/projektach międzynarodowych jest wymagane, aby uzyskać Znak Jakości?

Z pewnością znajomość praktycznej strony realizacji projektów o zbliżonej specyfice stanowi potencjał organizacji, który będzie przydatny w Europejskim Korpusie Solidarności, ale takie doświadczenie nie jest wymagane.
Początkująca organizacja ma szansę uzyskania Znaku Jakości na każdy ze statusów, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania i przedstawienia koncepcji swojego zaangażowania zgodnej z zasadami Programu.