Strona Główna > Konkurs > Realizacja projektu

REALIZACJA PROJEKTU

Strona Główna > Konkurs wniosków > Realizacja projektów

REALIZACJA PROJEKTU

Dokumenty związane z realizacją projektów

Tutaj znajdują się dokumenty dotyczące zasad realizacji projektów w Europejskim Korpusie Solidarności oraz załączniki do umów finansowych.

Umowa finansowa 2020

 

Obowiązujące dokumenty umów dla projektów dofinansowanych w rundzie selekcyjnej 2020:

Partnerstwo na rzecz Wolontariatu [ESC13]:

 • [ESC13] Umowa szczegółowa – indywidualne dla organizacji

Projekty Wolontariatu [ESC11], Projekty Staży i miejsc pracy [ESC21], Projekty Solidarności [ESC 31]:

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I – Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Wszystkie działania

 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V – Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy organizacjami a wolontariuszami [PDF]
 • Załącznik V – Wzory umów mających zastosowanie w projektach staży i miejsc pracy [PDF]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Dodatkowe dokumenty:

 • Info kit European Solidarity Corps [PL] [EN]

 

Umowa finansowa 2019

Obowiązujące dokumenty umów dla projektów dofinansowanych w rundzie selekcyjnej 2019:

Partnerstwo na rzecz Wolontariatu [ESC13]:

 • [ESC13] Umowa szczegółowa – indywidualne dla organizacji

Projekty Wolontariatu [ESC11], Projekty Staży i miejsc pracy [ESC21], Projekty Solidarności [ESC 31]:

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I – Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Wszystkie działania

 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V – Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy organizacjami a wolontariuszami [PDF]
 • Załącznik V – Wzory umów mających zastosowanie w projektach staży i miejsc pracy [PDF]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Dodatkowe dokumenty:

 • Info kit European Solidarity Corps 2018 [PL] [EN]
Umowa finansowa 2018

Obowiązujące dokumenty umów dla projektów dofinansowanych w rundzie selekcyjnej 2018:

Partnerstwo na rzecz Wolontariatu [ESC12], [ESC13]:

 • [ESC12] Warunki szczególne umowy ramowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I: Warunki ogólne umowy ramowej [ESC12] dla Projektów partnerstwa na rzecz Wolontariatu [PDF]
 • [ESC13] Umowa szczegółowa – indywidualne dla organizacji

Projekty Wolontariatu [ESC11], Projekty Staży i miejsc pracy [ESC21], Projekty Solidarności [ESC 31]:

 • Warunki szczególne umowy finansowej – indywidualne dla organizacji
 • Załącznik I – Warunki ogólne umowy finansowej [PDF]

Wszystkie działania

 • Załącznik III: Zasady finansowe i umowne [PDF]
 • Załącznik IV: Stawki mające zastosowanie w umowie [PDF]
 • Załącznik V – Wzory umów mających zastosowanie pomiędzy organizacjami a wolontariuszami [PL] [EN]
 • Załącznik VI: Wzór potwierdzenia otrzymanych środków finansowych – udostępniony w systemie dokumentów https://online.frse.org.pl

Dodatkowe dokumenty:

 • Info kit European Solidarity Corps 2018 [PL] [EN]
Wsparcie językowe

Tylko dla: Projektów Wolontariatu [ESC11, ESC13], Staże i miejsca pracy [ESC21] Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie: erasmusplusols.eu

Ubezpieczenie dla uczestników projektów mobilności

Tylko dla: Projektów Wolontariatu [ESC11, ESC13], Staże i miejsca pracy [ESC21]

Raport przejściowy

Tylko dla: Projektów Wolontariatu [ESC11, ESC13], Staże i miejsca pracy [ESC21]

Do złożenia raportu postępu/przejściowego zobligowani są tylko ci beneficjenci, którzy posiadają stosowny zapis na ten temat w umowie finansowej. Dla pozostałych organizacji raport nie jest wymagany.

Raport postępu/przejściowy dostępny jest w systemie Dokumentów Online w teczce projektu. Do raportu należy załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie oraz inne wymagane dokumenty.

Raportowanie Mobility Tool+

Tylko dla: Projektów Wolontariatu [ESC11, ESC13], Staże i miejsca pracy [ESC21], Projekty Solidarności [ESC31]

Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa dostępna pod linkiem: https://webgate.ec.europa.eu/eac/mobility, przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Pozwala ona zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz składać raporty końcowe. Umowy na realizację projektów obligują beneficjentów programu do regularnego uzupełniania danych w Mobility Tool+.

Właścicielem i głównym administratorem aplikacji internetowej jest Dyrekcja Generalna Wydział Edukacja i Kultura (DG EAC).

Ogólna Instrukcja obsługi systemu znajduje się tutaj:  Mobility Tool+ Przewodnik dla Beneficjentów programu Europejskiego Korpusu Solidarności   [03-05-2020]

System Administracji i Wsparcia (PASS)

System Administracji i Wsparcia (PASS)

Zgodnie z zapisami umowy finansowej (I.9.3) wszyscy beneficjenci realizujący projekty wolontariatu( ESC11, ESC13) oraz projekty staży i miejsc pracy(ESC21) są zobowiązani do korzystania w procesie rekrutacji uczestników swoich projektów przez Portal Europejskiego Korpusu Solidarności, wysyłając propozycję udziału za pośrednictwem „Systemu Administracji i Wsparcia” (PASS).

PRZEWODNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU

Więcej: https://europa.eu/youth/solidarity/technical-support-public

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI