Home > Konkurs > Komunikaty NA

KOMUNIKATY NA

Komunikaty Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności:

30-04-2021 Informacja o podziale środków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w konkursie wniosków w roku 2021

06-11-2020 Brexit i konsekwencje nieprzestrzegania Umowy o wystąpieniuprzez Zjednoczone KrólestwoWielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej

13-10-2020 Komunikat dotyczący ograniczeń wizowych dla potencjalnych wolontariuszy podróżujących z krajów partnerskich

23-09-2020 Komunikat dla projektów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, dla których termin złożenia raportu końcowego z realizacji projektu przypada w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.

12-08-2020 Komunikat NA – 12 sierpnia 2020 r. – 1 Pytania i odpowiedzi (Q&A)

09-07-2020 Szczegółowe wytyczne dla Europejskiego Korpusu Solidarności dotyczące wdrażania szczególnych środków w Europejskim Korpusie Solidarności w odniesieniu do COVID-19 (Działania wirtualne w Europejskim Korpusie Solidarności)

08-07-2020 Komunikat dot. Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności w latach 2021-2027

01-07-2020 – Komunikat NA dot. zwiększenia kwoty dofinansowania projektu w związku z dodatkowymi kosztami spowodowanymi pandemią Covid-19

25-05-2020 – Covid-19 – Dodatkowe rozwiązania proponowane do wdrożenia w projektach programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności w nadchodzących miesiącach

04-05-2020 Badanie wiarygodności finansowej Wnioskodawców – Wytyczne Komisji Europejskiej (KE) dla programu Erasmus+ (E+) oraz Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS) dotyczące badania zdolności finansowej Wnioskodawców

14-04-2020 Covid – 19 – Dodatkowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

03-04-2020 2 Informacja FRSE dla uczestników programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

02-04-2020 2 Komunikat FRSE dla beneficjentów – zalecenia Komisji Europejskiej dotyczący stosowania zasady siły wyższej w przypadku kosztów poniesionych w stosunku do działań, które zostały odwołane oraz dodatkowych kosztów spowodowanych przez wyjątkową sytuację w stosunku do działań, które zostały zrealizowane częściowo lub w pełni.

23-03-2020 2 Komunikat w sprawie koronawirusa – Komunikat FRSE dotyczący polskich obywateli, którzy są uczestnikami programów edukacyjnych i przebywają poza granicami Polski.

16-03-2020 2 Komunikat w sprawie koronawirusa – Komunikat FRSE w związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie a koronawirusem.

27-02.2020 Komunikat w sprawie koronawirusa – Komunikat FRSE w związku z licznymi zapytaniami beneficjentów dotyczącymi mobilności planowanych w najbliższym czasie a koronawirusem.

24-01-2020 Komunikat o podziale środków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w konkursie wniosków w roku 2020

20-01-2020 Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej 2020 – Komunikat NA dot. założeń do badania wiarygodności finansowej Wnioskodawców-organizacji niepublicznych wnioskujących o dofinansowanie w konkursach w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (procedura dotycząca programu Erasmus+ ma również zastosowanie do programu Europejski Korpus Solidarności)

02-12-2019 Komunikat o ubezpieczeniu uczestników – CIGNA – Procedura rejestrowania uczestników projektów do ubezpieczenia CIGNA

12-11-2019 Komunikat o bezpieczeństwie – Bezpieczeństwo uczestników projektów realizowanych w ramach programów Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności

Komunikat dot. współpracy z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa – Komunikat NA dot. stanowiska Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczącego współpracy Beneficjentów programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i PO WER z podmiotami świadczącymi usługi pośrednictwa

07-10-2019 Komunikat NA dla wnioskodawców dotyczący alternatywnej procedury składania wniosku

PRZEJDŹ DO SEKCJI


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

     

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.