Home > Organizacje > Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?
Cele i rodzaje działań. Ważne informacje dla organizacji realizujących projekty.

Strona Główna > Organizacje > Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest Europejski Korpus Solidarności? Cele i rodzaje działań.

Ważne informacje dla organizacji realizujących projekty.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej. Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom działającym w sektorze solidarnościowym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy za granicą. W ramach Programu dofinansowywane są również działania realizowane na poziomie krajowym.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania. Pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy działające w sektorze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów działań i ich typy znaleźć można w kolejnych zakładkach. Na stronie znajdują się także informacje dotyczące obszarów tematycznych możliwego zaangażowania, zasad finansowania oraz współpracy partnerskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Powołanie Korpusu zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja Korpusu odbyła się w grudniu 2016 r.

Po zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w różnego rodzaju projektach. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Jakiego rodzaju organizacje mogą realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przy realizacji projektów Europejski Korpus Solidarności współpracuje z wieloma różnymi organizacjami, m.in. organizacjami rządowymi, gminami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Mogą one być różnej wielkości – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe organizacje pozarządowe współpracujące ze społecznościami lokalnymi. Są to organizacje realizujące działania solidarnościowe.

Źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Jak organizacje mogą ubiegać się o możliwość realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Konkurs wniosków o dofinansowanie projektów Europejskiego Korpusu Solidarności jest organizowany trzy razy w roku. Informacje o terminach i zasadach naboru można znaleźć w zakładce Konkurs Wniosków.

W przypadku projektów wolontariatu oraz staży i miejsc pracy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu konieczne jest wcześniejsze uzyskanie Znaku Jakości. Znak jakości upoważnia organizację do prowadzenia powyższych typów projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarności Znak Jakości nie jest wymagany.

Wszystkie organizację są zobowiązane do przestrzegania zapisów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.