Strona Główna > Młodzież > Wolontariat

WOLONTARIAT

Co powinieneś wiedzieć o Projektach Wolontariatu zanim się zgłosisz.
Kryteria i zasady udziału w projekcie dla uczestników.

Strona Główna > Młodzież > Wolontariat

WOLONTARIAT

Co powinieneś wiedzieć o Projektach Wolontariatu zanim się zgłosisz.

Wolontariat jest jednym z trzech działań Europejskiego Korpusu Solidarności. Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać doświadczenia, nie jest wymagane specjalistyczne wykształcenie ani znajomość języka obcego – do udziału może zgłosić się każdy! Wolontariat jest świetnym wstępem do kariery zawodowej, spełnieniem ambicji, sposobem na rozwijanie swoich pasji, początkiem przygody z pracą na rzecz innych. Motywacja do udziału w projekcie dla każdego jest inna, lecz dla wszystkich wolontariat to przygoda życia.

Jeśli chcesz zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności, włączyć się w działalność organizacji pozarządowej, zaangażować się w oddolne inicjatywy, zmienić otaczającą cię rzeczywistość – projekty wolontariatu są dla ciebie! Podejmij wyzwanie i weź udział w wolontariacie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności!

Wystarczy, że masz ukończone 18 lat i nie przekraczasz 30. roku życia, pochodzisz z Polski lub legalnie tu przebywasz i chcesz zaangażować się w pracę organizacji pozarządowej w Polsce lub zagranicą. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest rejestracja w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wejdź i dowiedz się więcej.

Twój projekt wolontariatu może trwać do 12 miesięcy i dotyczyć różnych sfer oraz obszarów – sam wybierasz tematykę i długość projektu. Możesz zaangażować się w projekty ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko! Twoje działania będą odpowiadać na aktualne problemy i potrzeby różnych grup społecznych lub otoczenia.

Masz do wyboru dwie opcje:

Wolontariat indywidualny nie oznacza, że będziesz pracował sam! Trafisz do projektu, w czasie którego spotkasz wolontariuszy z różnych krajów, pracujących w tej samej organizacji. Możecie zajmować się wspólnie jedną inicjatywą bądź realizować swoje indywidualne plany, wspierając się nawzajem. Twoja praca będzie odbywać się w pełnym wymiarze godzin. Będziesz działał na rzecz społeczności lokalnej przez okres od 2 do 12 miesięcy. Twój udział w projekcie pozwoli ci uczestniczyć w codziennej pracy organizacji. Możesz podjąć pracę zarówno w Polsce (projekt krajowy), jak i za granicą (projekt międzynarodowy).
Jeżeli nie czujesz się gotowy, masz wątpliwości, czy pokonasz barierę językową, nikt z Twojego otoczenia nigdy nie korzystał z programów edukacyjnych Unii Europejskiej, jeżeli z ważnych przyczyn społecznych nie czujesz się na siłach, by wziąć udział w projekcie dłuższym niż 2 miesiące, a chcesz spróbować – zgłoś się do nas! Istnieje możliwość indywidualnego wyjazdu, który może trwać od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Jeżeli lubisz pracować z innymi i wierzysz, że “w grupie siła” – projekty grupowe wolontariatu są dla ciebie. Możesz pracować w zespole od 10 do 40 młodych wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów. Wyjeżdżacie wspólnie na projekt na okres od 2 tygodni do 2 miesięcy.

Będziesz pracować razem z innymi wolontariuszami na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. W grupie wspólnie będziecie podejmować inicjatywy, realizować swoje pomysły. W czasie projektu wspieracie się, pomagacie sobie, dążycie razem do wspólnego celu. Dzięki udziałowi w takim projekcie zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, nauczysz się słuchać innych i patrzeć na problem z nowych perspektyw.

Dzięki udziałowi w projekcie

wniesiesz wkład w codzienną pracę organizacji, która zajmuje się społecznie istotnymi tematami

będziesz realizować działania, które odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności

poznasz możliwości działaniań w społecznościach lokalnych

poznasz nowe kultury i tradycje

zdobędziesz nowe doświadczenie i kompetencje, umiejętności twarde i miękkie np. językowe, społeczne i obywatelskie, informatyczne, umiejętność uczenia się

nauczysz się podejmować inicjatywę i będziesz bardziej przedsiębiorczy

zdobędziesz specjalistyczną wiedzę merytoryczną (związaną z tematyką projektu) i nowe umiejętności praktyczne (np. artystyczne, manualne, organizacyjne)

dzięki zdobytemu doświadczeniu zwiększysz swoje szanse na rynku pracy

zwiększysz swoją motywację do dalszego zaangażowania się w działania solidarnościowe

wyjdziesz poza swoją strefę komfortu, będziesz pracować na rzecz innych i walczyć z nierównościami społecznymi

nauczysz się rozwiązywania problemów lokalnych bez udziału organów władzy

poznasz i zrozumiesz, czym są europejskie wartości w praktyce

Możesz działać w różnych obszarach

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

praca z uchodźcami

wspieranie i pomoc w codziennej działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami

promowanie innych kultur

promowanie wartości europejskich oraz idei solidarności

praca ze zwierzętami

Możesz wyjechać do

Belgii
Bułgarii
Czech
Danii
Niemczech
Estonii
Irlandii
Grecji
Hiszpanii
Chorwacji
Francji
Włoch
na Cypr
na Łotwę
na Litwę
Luksemburga
na Węgry
Maltę

Holandii
Austrii
Portugalii
Polski
Rumunii
Słowenii
Słowacji
Finlandii
Szwecji
Wielkiej Brytanii
Liechtensteinu
na Islandię
Norwegii
Albanii
Bośni i Hercegowiny
Kosowa
Czarnogóry
Serbii

Armenii
Azerbejdżanu
na Białoruś
Gruzji
Mołdawii
na Ukrainę
do Algierii
Egiptu
Izraela
Do Jordanii
Libanu
Libii
Maroka
Palestyny
Syrii
Tunezji
Federacji Rosyjskiej

Masz zapewnione

refundację kosztów podróży

materiały niezbędne do wykonywania zadań

finansowanie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego

kieszonkowe na prywatne wydatki

wsparcie w nauce języka

refundację ew. kosztów wizowych, szczepień i zaświadczeń lekarskich

opiekę ubezpieczeniową w ramach specjalnego pakietu

udział w szkoleniach dla wolontariuszy organizowanych przez Narodowe Agencje/Centra SALTO

wsparcie mentora w trakcie projektu

certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności na zakończenie działania

Jeśli decydujesz się na udział w projekcie wolontariatu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, pamiętaj, że Twoja organizacja goszcząca musi posiadać Znak Jakości Wolontariatu. Jest to certyfikat, który potwierdza, że organizacja zna i stosuje zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i ma opracowany system pracy z wolontariuszami, jak również system  wsparcia. Twoje nowe miejsce pracy jest zatem bezpieczne, sprawdzone i spełnia wymogi opracowane przez Komisję Europejską.

Musisz zadbać o

ważność dokumentów, którymi posługujesz się na co dzień (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)

kartę EKUZ, jeśli masz do niej uprawnienia

informacje o swojej organizacji goszczącej, jeśli organizacja ta gościła już w przeszłości wolontariuszy w ramach programów „Młodzież w działaniu” i/lub Erasmus+, poproś o kontakt do poprzednich wolontariuszy

znajomość przepisów kraju goszczącego; jesteś pełnoletni i wszelka odpowiedzialność za ew. naruszenia będzie spoczywała na tobie

Mogę jechać

Żeby wyjechać na projekt wolontariatu musisz spełniać kryterium wieku, a więc w momencie wyjazdu na projekt musisz mieć ukończone 18 lat i nie możesz skończyć 30. Drugim warunkiem jest zarejestrowanie się w bazie Europejskiego Korpusu Solidarności.

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Kto może dołączyć do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Rejestrować mogą się osoby w wieku 17 lat, ale w chwili rozpoczęcia projektu muszą mieć ukończone 18 lat. Górna granica wieku wynosi 30 lat – zanim skończysz 31 lat, Twój udział w projekcie musi zostać zakończony.

Musisz również legalnie przebywać w jednym z krajów UE lub jednym z następujących krajów – była jugosłowiańska republika Macedonii, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja – lub posiadać jego obywatelstwo.

Takie są podstawowe kryteria członkostwa w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku niektórych projektów mogą jednak obowiązywać dodatkowe warunki w zależności od rodzaju projektu i sposobu jego finansowania odnoszące się do wieku, prawa pobytu lub obywatelstwa.

źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Do czego się zobowiązuję wraz z przystąpieniem do Europejskiego Korpusu Solidarności?

Kiedy przystąpisz do Europejskiego Korpusu Solidarności, zostaniesz poproszony o potwierdzenie, że akceptujesz misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązujesz się działać w zgodzie z nimi. Twoje dane będą przechowywane w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Przy rejestracji zostaniesz poproszony o podanie kilku podstawowych informacji o sobie i poinformowanie nas, jakiego rodzaju projekty by Cię interesowały oraz jakiego rodzaju wiedzę i doświadczenie mógłbyś wnieść jako uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Następnie uzupełnisz informacje o swoim profilu, wskazując m.in. okresy, w których mógłbyś wziąć udział w projektach. Informacje te możesz aktualizować w dowolnym momencie po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika w systemie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Organizacje, które Komisja Europejska upoważniła do realizowania projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskają dostęp do Twoich danych, jeśli będą szukać potencjalnych wolontariuszy lub współpracowników do swoich projektów. Kiedy dana organizacja skontaktuje się z Tobą, żeby zaoferować Ci stanowisko w ramach swojego projektu, nie musisz tej oferty przyjmować. Decyzję w sprawie zaangażowania się w dany projekt podejmujesz wyłącznie Ty.

Jeśli nie będziesz już chciał być brany pod uwagę jako potencjalny uczestnik projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, możesz w dowolnym czasie zalogować się do swojego konta i tymczasowo ukryć swój profil albo całkowicie usunąć swoje konto. Możesz też dezaktywować funkcję otrzymywania wiadomości elektronicznych i innych powiadomień.

źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Na czym polega różnica pomiędzy wolontariatem a rozwojem zawodowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności składa się z dwóch uzupełniających się wzajemnie części: pierwsza z nich to projekty z zakresu wolontariatu, a druga – projekty z zakresu rozwoju zawodowego. Projekty wolontariackie oferują młodym ludziom możliwość udziału w wolontariacie w innym kraju, prowadzonym w pełnym wymiarze czasu i przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Stanowią one uzupełnienie wolontariatu europejskiego (część programu Erasmus+), jak również innych unijnych programów finansowania.

W ramach projektów z zakresu rozwoju zawodowego młodzi ludzie otrzymują oferty pracy, praktyki lub przyuczenia do zawodu w wielu różnych sektorach, w których prowadzone są działania oparte na zasadzie solidarności, w których poszukiwani są bardzo zmotywowani i aktywni społecznie młodzi ludzie. Ta część Europejskiego Korpusu Solidarności będzie rozwijana stopniowo poprzez partnerstwa z organami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i organizacjami handlowymi działającymi w tych obszarach.

W zależności od wymagań projektów oraz poszukiwanych umiejętności i doświadczenia członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności zatrudniani będą w charakterze wolontariuszy, pracowników, uczniów przyuczających się do zawodu albo stażystów.

Wolontariusze nie otrzymują zapłaty za swoją pracę, lecz innego rodzaju wsparcie w zależności od programu, z którego finansowany jest wyjazd, na przykład w postaci pokrycia kosztów podróży do miejsca realizacji projektu i z powrotem, kosztów zakwaterowania, posiłków i ubezpieczenia zdrowotnego, a także kieszonkowego na pokrycie kosztów utrzymania.

Młodzi ludzie biorący udział w projektach z zakresu rozwoju zawodowego organizowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności zawierają umowę o pracę i otrzymują wynagrodzenie zgodnie z odpowiednimi krajowymi przepisami ustawowymi dotyczącymi płac oraz obowiązującymi układami zbiorowymi. Z otrzymanego wynagrodzenia zasadniczo powinni oni być w stanie pokryć swoje koszty utrzymania (codzienne wydatki i zakwaterowanie). Będą oni podlegać przepisom prawa pracy kraju, w którym pracują. Więcej informacji na temat zatrudnienia w różnych krajach UE znajdziesz w portalu “Twoja Europa“.

Osoby zatrudnione w charakterze uczniów lub stażystów również posiadają umowę o pracę i zwykle wypłacane są im diety.

źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.